Isco                  
 
       

中西器材大全www.midwest.com.cn
www.zxqc.cn www.62965544.com

 

  中西器材大全为用户提供用户所需厂家的所有仪器仪表设备试剂制剂备件

工程技术维修。请返回主页搜索或直接与我司联系。                                  

                                                                   lmy/ly   

地址北京·海淀·上地三街1号  (100085) 传真:(010)62981256     

公司总机:010-62965544  010-51666084   手机:13311251361 13311255776    详细联系方法  
Emailzxqc92003@yahoo.com.cn;
binzhang@midwest.com.cnjz123@midwest.com.cn

123